Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings 🍪
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. For more information read our Cookie policy and Privacy policy.
Functional (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
a menu with climate labels by klimato

Vi hjelper bedrifter med å redusere klimapåvirkningen fra mat

Kalkulere, kommunisere og rapportere på klimapåvirkningen av maten dere serverer!

a menu with climate labels by klimato

Med Klimato kan du...

Løsningen

Gjør restauranten din mer bærekraftig ved å kalkulere, kommunisere og rapportere på klimapåvirkningen av maten dere serverer!

trendsettere

Støttet oppunder av profesjonelle

Klimato samarbeider med profesjonelle i industrien for å forsikre at dataforskningen og metodologiene våres er så sikre og oppdaterte som mulig.

Er du klar til å bli klimavennlig?

Kontakt oss

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.