Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings 🍪
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. For more information read our Cookie policy and Privacy policy.
Functional (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Om Klimato

Ledet av vårt mål om å kutte matrelaterte utslipp i matindustrien, har vi lyst til å øke bevisstheten rundt hvordan spisevanene våre påvirker klimaet, minske avstanden mellom forskning og brukeren, og gi alle muligheten til å kunne ta informerte valg i matveien. Ved å legge makten i dine, mine og restaurantkokkenes hender, håper vi å inspirere og gjøre det lettere for alle å gjøre noe godt for klimaet.

Teamet

Anton Unger

CEO

Rebecca Connée

Business Developer Scandinavia

Erik Olsen

Head of Growth

Maren Rørvik

Graphic Designer

Victoria Rodupoulou

LCA Manager

Justin Bauer

Product Designer

Katarina Bickley

Customer Success Manager

Christoffer Connée

Head of Business Development

Henrik Waardahl

Creative Director

Justine Foulquier

Full Stack Developer

William Porter

Head of Sales (UK)

Gioia Zagni

Environmental Specialist

Morgane Willer

Marketing and Partnerships Manager

Niclas Hjertqvist

CFO

Lyst til å bli med på laget?