Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings 🍪
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. For more information read our Cookie policy and Privacy policy.
Functional (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Noe til ettertanke om spisevanene våre

The food industry accounts for up to a third of all global emissions, which means that our current eating habits have a bigger impact on the climate than all global transport combined. This calls for a sustainable transformation of the food industry and our diets and the solution needs to be simple to encourage industry actors and consumers alike to take action to reduce their climate impact.

Klimapåvirkningen av mat

Det er ingen grunn til å minne om hastverket for menneskeheten å gjøre noe med klimaendringene. Men det faktum at våre nåværende matvaner har en så negativ effekt på planeten kommer for mange som en overraskelse, så la oss forklare:

Ethvert matprodukt går gjennom flere stadier under produksjonsprosessen, inkludert utvinning av råmaterialer, jordbruk, prosessering på fabrikk og transport. Alle disse stadiene bidrar til ulike mengder utslipp, bedre kjent som drivhusgasser. Den mest vanlige drivhusgassen er karbondioksid, metan og nitrogenoksid, og mengden utslipp måles i karbondioksidekvivalenter (CO2 ekvivalenter, CO2e) for å ha en standardisert målenhet for å sammenligne de ulike effektene av forskjellige gassutslipp. Denne CO2e målenheten kalles noen ganger også karbonfotavtrykk av et matprodukt. Når utslipp når høye nivåer i lufta blir de fanget i atmosfæren, som fører til økte temperaturer på jorda - altså vi opplever klimaendringer.

Så, forholdet mellom klimaendringer og hva vi velger å spise er at våre nåværende matvaner består av for mange matprodukter med et karbonfotavtrykk som er for høyt for planeten å takle. For å redusere klimapåvirkningen fra mat er vi nødt til å gjøre en endring i spisevanene våre, og lage, servere og spise måltid laget av matprodukter med lavere karbonfotavtrykk.

Visste du at...

En gjennomsnittlig lunsj eller middag i Nord-Europa har et karbonfotavtrykk på 1.7 kg CO2e per rett. For å nå FNs bærekraftsmål for Agenda 2030, er det antatt at hvert enkelt menneskes matrelaterte klimapåvirkning ikke burde overskride 0.5 kg CO2e per lunsj eller middag.

Hangry mennesker trenger enkle løsninger

De fleste av oss er klar over hastverket rundt klimaendringene, og mange av oss har lyst til å hjelpe til med å gjøre noe positivt for planeten. Siden vi alle trenger mat, er det haugevis med muligheter for å få gjort akkurat det ved å gjøre klimavennlige endringer i spisevanene våres. Men det er ett problem - de fleste er usikre på hvilke endringer av dietten som må gjøres for at den skal bli mer bærekraftig.

Du har kanskje hørt at fra et klimaperspektiv er det å spise plantebasert et godt alternativ, men å tvinge noe slikt (som veganisme) på folk er ikke bærekraftig i seg selv. Så hvordan kan kjøttelskere vite om svin eller kylling det beste valget? Vi trenger tross alt at kjøttetere også tar valg for klimaet.

Det som må gjøres er å legge valgmuligheten hos forbrukerne og virksomheter for å aktivt ønske å gjøre endringer på den nåværende uholdbare situasjonen. For å gjøre det trengs det enkle løsninger som gjør det enkelt å ta bedre og mer informerte valg i matveien. Vi må se sannheten i hvitøyet - samfunnet vil ikke fungere om vi alle er “hangry”.

Som du sikkert allerede har gjettet, er det her Klimato kommer på banen.

Løsningen