Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings 🍪
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. For more information read our Cookie policy and Privacy policy.
Functional (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Klimadata

For at bedrifter skal kunne gjøre beregninger av karbonfotavtrykk i Klimato-verktøyet, bruker vi data fra studier der metodikken for livssyklusanalyse (LCA) er brukt. Livssyklusanalyse av matvarer er en ISO14040-sertifisert metode for å beregne CO₂e-utslipp og andre miljøpåvirkninger som oppstår under produksjon og distribusjon av et produkt. Denne metoden vurderer utslippene knyttet til hvert trinn i livssyklusen til et matprodukt, og summen av alle disse utslippene er produktets totale klimafotavtrykk.

Forsikring av nøyaktigheten av klimadata gjennom forskningspartnerskap

Hvordan sikrer vi at klimadataene og klimafotavtrykket vårt er så nøyaktig og oppdatert som mulig? Det er et viktig spørsmål å stille, og noe vi tar høyst på alvor.

Ved å inngå partnerskap og samarbeide med fremtredende forskningsinstitutter, kan vi forsikre at dataen på klimafotavtrykk og våre metodologier for utvikling av det samme følger den beste praksis, og er konstant oppdatert for å reflektere de nyeste funnene innenfor forskningen.

Klimatos database for klimafotavtrykk er utviklet av Klimatos eget vitenskapsteam, i henhold til forskningsprosedyrer og metoder som er gjennomgått og godkjent av IVL - Svenska Miljöinstitutet.

En database med tusenvis av ingredienser med data fra hele verden

Klimato-databasen inneholder tusenvis av ingredienser med data utviklet gjennom systematiske litteraturgjennomganger av ulike matvarers karbonfotavtrykk og utslippsmodellering.

Siden klimafotavtrykket til matvarer varierer avhengig av hvor de produseres, tar vi hensyn til forbrukslandet. For å ta hensyn til transportutslipp på riktig måte og for å sikre at vi inkluderer lokalt produserte produkter, har vi utviklet ulike versjoner av databasen vår for spesifikke markeder.

Klimato-databasen brukes i dag av kunder fra hele verden, og vi oppdaterer jevnlig databasen med de mest oppdaterte klimadataene, samt legger til flere forbruksland etter hvert som vi utvider til flere markeder.