Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings 🍪
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. For more information read our Cookie policy and Privacy policy.
Functional (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Klimadata

Vi bruker metoden livssyklusanalyse (LCA) for å utvikle klimadataene som brukes når restaurantene våre beregner klimafotavtrykk på rettene. Livssyklusanalyse av mat er en ISO 14040-sertifisert metode for å beregne klimagassutslipp, CO2e, og andre miljøpåvirkninger som oppstår under produksjon og distribusjon av et produkt. Metoden undersøker utslippene fra hvert trinn i livssyklusen til et matprodukt, og summen av alle disse utslippene er produktets totale klimafotavtrykk.

Forsikring av nøyaktigheten av klimadata gjennom forskningspartnerskap

Hvordan kan vi passe på at klimadataene og klimafotavtrykket vårt er så nøyaktig og oppdatert som mulig? Det er et viktig spørsmål å stille, og noe vi tar høyst på alvor.

Gjennom partnerskap og samarbeid med forskningsinstitutter, kan vi forsikre at dataen på klimafotavtrykk og våre metodologier for utvikling av det samme følger den beste praksis, og er konstant oppdatert for å reflektere de nyeste funnene innenfor forskningen.

Som en del av LCA (Life cycle analysis) for å hente informasjon om karbonutslipp på et matprodukt, tar vi forbrukslandet til betraktning. Dette betyr at vi bruker ulike databaser på klimafotavtrykk for ulike markeder, hvor enhver inneholder klimadata og matprodukter som representerer det lokale matforbruket.

Databasene vi bruker for Norge og Sverige tar klimadata fra·Food Climate database fra RISE, Research Institutes of Sweden. RISE Food Climate database er en av de mest omfattende og velkjente databasene for karbonavtrykk av matprodukter, og blir oppdatert på en årlig basis for å reflektere de nyeste funnene innenfor forskning og trender i matveien. Vi har samarbeidet med RISE helt siden 2017, når Klimato først ble stiftet.

Siden 2019 har vi arbeidet med å bygge vår egen database, Klimatos karbonfotavtrykksdatabase, tilpasset forbruk av matprodukt utenfor Norge og Sverige. Klimato Carbon Footprint Database er utviklet av Klimatos eget forskningsteam som basert på validerte metoder og prosesser er gjennomgått og godkjent av IVL Swedish Environmental Research Institute.

Klimatos karbonfotavtrykksdatabase brukes for tiden av kunder fra hele verden, og vi oppdaterer databasen regelmessig med aktuelle klimadata og legger til flere land etter hvert som vi utvider til flere markeder.