Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings 🍪
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. For more information read our Cookie policy and Privacy policy.
Functional (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Klimatorapporten

Vår veiviser til klimahandling i matindustrien

Dagens næringssystem er en tung byrde på klimaet - matindustrien står for over en kvart av de globale utslippene. Klimatorapporten skinner lys på sammenhengen mellom matsystemer og klimaendringer, og hvorfor matindustrien er sårt avhengig av en bærekraftig transformasjon.

Men dette er ikke en typisk klimarapport. Vi trenger ikke å belære deg om hastverket i skadebegrensningen av klimautslipp (hvis du leser dette, er du mest sannsynlig allerede klar over dette). Heller vil vi fokusere på mulighetene som finnes og inspirere både virksomheter og enkeltmennesker til å redusere klimapåvirkningene fra matproduksjon og forbruk.

Rapporten inneholder både lærerike innsikter og praktiske anbefalinger med håp om å gi en gnist til klimahandling framfor klimaangst. Vel bekomme!

Drawing of the Klimato Report

Klimatorapporten 2021

Åpen rapport

Klimatorapporten 2021

Just type in your details to get access to the report straight away. 

Enjoy the Klimato 2021 guide!
Open report
Oops! Something went wrong while submitting the form.