Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings 🍪
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. For more information read our Cookie policy and Privacy policy.
Functional (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kalkulere

Klimahandling starter på kjøkkenet! Med Klimatos nettapplikasjon er det lett som en plett å regne ut klimapåvirkningen av maten dere serverer basert på ingredienser, produksjonsmetode og opprinnelsesland. Vi bruker sertifisert klimadata for å vise karbonutslippet for hver rett, og den intuitive kalkulatoren hjelper kokker med å gjøre klimavennlige endringer på menyen.

a menu with climate labels by klimato

Kommunisere

Engasjer og involver gjestene deres i bærekraftsreisen med klimamerkninger! Oppmuntre sultne besøkende til å velge måltid med lavere klimautslipp ved å sette klimafotavtrykket ved hver rett på menyen deres. Bruk våre meny-maler, eller last ned klimamerkningen vår for å tilpasse til deres egen visuelle profil og markedsføringsbehov.

Rapportere

Følg klimapåvirkningene deres over tid! Rapporteringsfunskjonen tilbyr innsikt i totale utslipp og klimapåvirkning basert på salgsdata, så dere kan sette klimamål og følge utviklingen mot å servere mer klode-vennlig mat. Bruk rapporter til å identifisere potensielle forbedringer og vis frem utviklingen til gjester, ansatte og andre interessenter.

Kompensere

Samtidig som vår løsning gjør det enkelt for restauranter å redusere klimapåvirkningen av mat, er det umulig å eliminere alle utslippene totalt fra matproduksjon. Vi kan hjelpe dere med å kompansere for uunngåelige utslipp gjennom Gullstandardsertifiserte forskyvningsprosjekter gjennom vår tredjeparts klimakompensasjonspartner.

Løsningen vår

Kalkulere

Regn ut klimautslippet på maten deres med sertifisert klimadata

Kommunisere

Inspirer og engasjer til klimavennlige valg med Klimatos klimamerking

Rapportere

Sett klimamål og følg opp utvikling mot å redusere klimapåvirkningen av maten deres

Kompensere

Kompenser for uunngåelige utslipp gjennom Gullstandard karbonutjevningsprogram

Kalkulere

Klimahandling starter på kjøkkenet! Med Klimatos nettapplikasjon er det lett som en plett å regne ut klimapåvirkningen av maten dere serverer basert på ingredienser, produksjonsmetode og opprinnelsesland. Vi bruker sertifisert klimadata for å vise klimautslippet for hver rett, og den intuitive kalkulatoren hjelper kokker med å gjøre klimavennlige endringer på menyen.

Beregn oppskrifter enkelt og raskt

Beregn enkelt klimapåvirkningen til oppskrifter innen bare et par minutter med tusenvis av ingredienser tilgjengelig.

Lær om virkningen av hver ingrediens

For hver ingrediens i oppskriften din kan du se hvilke som har lav, middels og høy påvirkning. På denne måten kan du leke og lære hvordan du kan forbedre oppskriftene dine.

Ingrediensposer og ernæringsfakta

Blant mange nyttige funksjoner kan du lage ingrediensposer for ofte brukte deler i en oppskrift, og du kan se næringsfakta som også kan presenteres på menyene.

a menu with climate labels by klimato

Kommunisere

Engasjer og involver gjestene deres i bærekraftsreisen med klimamerkninger! Oppmuntre sultne besøkende til å velge måltid med lavere klimautslipp ved å sette klimafotavtrykket ved hver rett på menyen deres. Bruk våre meny-maler, eller last ned klimamerkningen vår for å tilpasse til deres egen visuelle profil og markedsføringsbehov.

Rapportere

Følg klimapåvirkningene deres over tid! Rapporteringsfunskjonen tilbyr innsikt i totale utslipp og klimapåvirkning basert på salgsdata, så dere kan sette klimamål og følge utviklingen mot å servere mer klode-vennlig mat. Bruk rapporter til å identifisere potensielle forbedringer og vis frem utviklingen til gjester, ansatte og andre interessenter.

Kompensere

Samtidig som vår løsning gjør det enkelt for restauranter å redusere klimapåvirkningen av mat, er det umulig å eliminere alle utslippene totalt fra matproduksjon. Vi kan hjelpe dere med å kompansere for uunngåelige utslipp gjennom Gullstandardsertifiserte forskyvningsprosjekter gjennom vår tredjeparts klimakompensasjonspartner.

Er du klar til å bli klimavennlig?