Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings 🍪
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. For more information read our Cookie policy and Privacy policy.
Functional (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Tilbake

COP26 - Den første karbonmerkede klimakonferansen

I november 2021 slo Klimato seg sammen med Levy UK+Ireland for å karbonmerke maten på COP26, FNs klimakonferanse i Glasgow. Siden 1995 har FN samlet nesten alle land på jorden til årlige klimatoppmøter. I 2021 kom partene sammen med et mål om å gjøre styrkede forpliktelser for å minske klimaendringene. 

COP26 var den første av FNs klimakonferanse som hadde karbonmerker for matvarer, og vi er utrolig stolte over å ha jobbet sammen med bærekraftspionérene Levy UK+Ireland for å bidra til å direkte øke bevisstheten til verdens toppledere om klimapåvirkningen av det globale matsystemet.

En ambisiøs bærekraftsplan

Levy UK+Ireland tok kontakt med Klimato noen uker i forkant av konferansen fordi de ønsket et enkelt verktøy for å beregne karbonutslippene til hver rett på menyen deres. Som pionérer på den bærekraftige cateringscenen har de en ambisiøs bærekraftsplan for å redusere sine karbonutslipp med 80% innen 2027. Og som cateringfirmaet på en FN-klimakonferanse ønsket Levy UK+Ireland å gå utover det som var forventet og vise til sine ansatte og delegater hvordan fremtidens catering er nødt til å se ut.

Klimato-teamet og Levy UK+Ireland jobbet tett sammen, og i løpet av bare fire uker ble alt fra beregninger, markedsføringsmateriell for menyene og nettsiden deres fullført, og etikettene vist på menyene. En vellykket start på det som skulle bli et fruktbart samarbeid, ettersom Levy UK+Ireland nå bruker Klimato på alle arenaer over de britiske øyer for å sette mål, kutte utslipp og vise utviklingen til sine gjester og ansatte.

Klimato-teamet på COP26

COP26 publiserte nylig en bærekraftsrapport. Her er kjernemålene de satte for å oppnå på konferansen knyttet til mat:

En planteprioritert meny: 50% av menyvalgene skal være veganske og vegetariske, og kjøttinnholdet i kjøttbaserte retter skal reduseres ved erstatning med plantebasert mat.

En meny med lavere karbon: beregne karbonavtrykket for hvert menyalternativ, og gi en høyere andel alternativer med et lavere karbonavtrykk

Alle menyelementer som ble tilbudt på arenaer innenfor Scottish Event Campus kom med en indikasjon på måltidenes karbonavtrykk og våre lav-middels-høye indikatorer basert på FNs bærekraftsmål for 2050. Menyer ble vist på alle serveringssteder og kasser, slik formidlet vi til alle delegater i hvilken grad mat påvirker klimaet og verdien av å kjenne til matens karbonavtrykk. 

La oss ta en titt på hvor vellykkede Klimatos karbonmerker var!

Delegatene fra Blue Zone og Green Zone hadde henholdsvis 61% og 70% av vegetarretter. Dette er fenomenalt og viser at atferd kan ha blitt påvirket av den synlige karbonmerkingen på menyene som indikerer at kjøtt, og spesielt alternativer som inneholder storfekjøtt, hadde det høyeste karbonavtrykket av alle menyvalg.

Ved å vise denne informasjonen kunne delegatene ta informerte valg for måltidene sine, og det ledet dem til plantebaserte varer med lavere karbonutslipp. Denne tilnærmingen resulterte i at vegetariske og plantebaserte retter sto for hoveddelen av salget på over 125 000 menyelementer. Til sammenligning var biff bare to ganger på menyen med totalt 60 retter, og utgjorde bare 3% av salget. Karbonpåvirkningen fra catering ble redusert i både Blue Zone og Green Zone ved å øke antallet vegetariske måltidsalternativer.

65% av menyalternativene i Blue Zone hadde et lavt karbonavtrykk på mellom 0.1-0.5 kg CO2e, noe som virkelig forsterker bærekraftinnsatsen Levy UK+Ireland hadde lagt ned for COP26. Forbrukeretterspørselen drev også dette, og det er betryggende å vite at flere plantebaserte alternativer utkonkurrerte kjøttalternativer på konferansen. 

Så hvordan støttet dette Levy UK+Irelands mål om å redusere utslipp? Valg av kjøttfrie alternativer resulterte i en omtrentlig besparelse på 108 tonn CO2e over hele forberedelses- og leveringsfasene for COP26. Et gigantisk sprang mot å oppnå bærekraftsplanen deres, samtidig som den øker bevisstheten blant verdens ledere.

Viktigheten av kostholdsendringer for å redusere utslipp

I figuren nedenfor, ifølge IPCC, bidrar endring av vaner i stor grad til å redusere karbonutslipp. Mat er den sektoren hvis utslipp er mest påvirket av forbrukervaner, spesielt ved å redusere kjøttforbruket vårt og gå over til et mer plantebasert kosthold.

Vi i Klimato er beæret over å ha spilt en rolle sammen med Levy UK+Ireland i å hjelpe COP26 med å nå sine bærekraftsmål og endre delegatenes oppfatning av matens innvirkning på klimaet. Rett etter at konferansen ble avsluttet ba FNs spesialutsending om fokus på mat ved neste klimaforhandling (COP27 i Egypt), for å begrense global oppvarming og forhindre fremtidig hungersnød.

Vi liker å tro at arbeidet vårt sammen med Levy UK+Ireland hadde en liten innflytelse på denne avgjørelsen.

Nysgjerrig på hvordan globale medier skrev om de karbonmerkede menyene? Vi har oppsummert snakkisen rundt karbonmerkene fra nyhetssider, radioprogrammer og sosiale medier her.