Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings 🍪
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. For more information read our Cookie policy and Privacy policy.
Functional (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Tilbake

ForSea - Reduserer klimaavtrykket til sjøs

ForSea er et bærekraftig rederi som driver elektriske ferger mellom Sverige og Danmark. Rederiet har arbeidet med å redusere karbonavtrykket på ulike måter, blant annet gjennom mat- og drikkevaretjenestene sine. ForSea er et gigantisk selskap med 6-7 millioner reisende hvert år! Les mer om hvordan ForSeas samarbeid med Klimato har bidratt til å redusere klimaavtrykket fra maten de serverer på fergene.

Samarbeidet så langt 🤝✨

ForSeas bærekraftsreise med tanke på mat begynte i 2019, og siden da har de virkelig tatt bærekraft til hjertet som en av kjerneverdiene sine. I januar 2021 innledet selskapet et samarbeid med Klimato for å redusere klimaavtrykket fra maten de serverer på fergene sine. 

Ifølge Alexander Gerencser, Head of Food & Beverage i ForSea, var en annen grunn til at ForSea ble med i Klimato, det eksterne presset og konkurransen: "Vi ligger i forkant når det gjelder alt som har med bærekraft å gjøre. Vi gjør det innad i selskapet, men så er det også et press utenfra om at man bør gjøre dette som selskap. Kundene våre kan lett kjøpe mat fra butikker i Helsingborg før de går om bord på fergene våre, så vi (og maten vår) må skille oss ut. Vi må gjøre noe som ingen andre tør å gjøre."

Deres dristighet har lønnet seg. I dag ligger de på 0,7 kg CO2e, noe som er 1 kg under EU-gjennomsnittet på 1,7 kg CO2e per rett. Siden de tok i bruk Klimato, har de redusert sine matrelaterte utslipp med 22%.

Implementeringen av Klimato og klimamerkingen var enkel og smidig, og de ansatte har jobbet hardt for å få mest mulig ut av verktøyet: 

"Verktøyet som sådan er veldig enkelt å bruke og har vært til stor hjelp for oss i arbeidet med å nå målene vi har satt oss. Personalet har enkelt kunnet se hvilke matvarer som foretrekkes, og vi har gjort det enkelt for gjestene våre å velge riktig mat." - Alexander Gerencser, leder for mat og drikke på ForSea

Nøkkelen til suksessen med å innlemme Klimato på en så god måte og engasjere de ansatte er at de omfavner initiativet og er nysgjerrige på å utnytte verktøyet fullt ut: "Vårt tips er at det ikke bare er mulig å kjøpe et verktøy og tro at det gjør jobben i seg selv, men at man også må jobbe med det."

‍Studieav effekten av klimamerker på ForSea ferger ⛴

Et av tiltakene som hjalp ForSea med å oppnå disse resultatene, var innføringen av klimamerking på menyene. For å teste effekten av disse merkene gjennomførte ForSea en studie i samarbeid med universitetet i Brandenburg våren 2022. Studien omfattet testing i én uke uten merking og én uke med merking på menyene. 

Resultatene av studien viste at bruken av klimamerking bidro til å påvirke kundenes atferd. Resultatet var at antall personer som valgte retter med høy klimapåvirkning, ble redusert med 50 %, samtidig som kundene kjøpte flere retter med lav klimapåvirkning. I tillegg var det høyere salgsvolum den uken det ble brukt klimamerking. Studien viste at kundene legger merke til CO2e-etikettene og ofte kommenterer dem positivt, noe som tyder på at CO2e-etikettene kan påvirke kundenes bevissthet og engasjement.

"The survey is proof that what we do works, which makes me very proud.” - Alexander Gerencser, Head of Food & Beverage at ForSea

Hvordan ForSea bruker Klimato-verktøyet 💻

ForSea er konsekvente med de månedlige rapportene og viser stolt frem de månedlige lave utslippene slik at alle ansatte kan se dem på kjøkkenet. Medarbeiderne blir inspirert og stimulert til å forbedre seg av alt arbeidet som gjøres internt, for eksempel ved å synliggjøre resultater og gi opplæring.

I tillegg har de implementert innkjøpsrapporter (en funksjon i Klimato-verktøyet) som hjelper dem med å beregne klimavtrykket til råvarene før de bestiller dem, noe som påvirker hvilke retter de bør lage.

"Som en del av bærekraftmålene våre ser vi på CO2e-tallene, og Klimatos bærekraftrapporter gjør det veldig enkelt for oss å følge med på dette." - Alexander Gerencser, leder for mat og drikke hos ForSea

‍Bærekraftigheter veien fremover 🌱

Ved å samarbeide med Klimato har ForSea klart å redusere klimavtrykket sitt betydelig og få kundene til å velge klimavennlige matalternativer. ForSeas bærekraftsreise er et godt eksempel på hvordan store transportselskaper kan koordinere og implementere bærekraft i stor skala og høste resultater. De har nådd målet om å redusere matens klimaavtrykk til halvparten av EU-gjennomsnittet. 

ForSea viser at det er mulig å endre selskapets etos og merkevareimage for å gjøre en reell forskjell for klimaet og tilpasse seg samfunnets krav. 

"Vi har gått fra å være et veldig tradisjonelt rederi der alt så likt ut i flere tiår, til i dag å ha lykkes med å akselerere endringen og få de ansatte med oss." - Alexander Gerencser, leder for mat og drikke i ForSea

Vi er inspirert av resultatene, det harde arbeidet og lidenskapen som ForSea har vist ved å omfavne Klimato. Vi håper du også blir inspirert! I så fall er du velkommen til å kontakte oss for å komme i gang med bærekraftsreisen din i dag 🌍💚.